AV1-front-happy.jpg

....

TAVALLISET KYSYMYKSET:

..

VANLIGA FRÅGOR:

..

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS:....

....

PAHOITTELEMME!

..

VARFÖR KAN VI INTE BARA ANVÄNDA SKYPE ELLER EN SURFPLATTA?

..

WHY CAN’T WE JUST USE SKYPE OR A TABLET?....

....

Tarkemmat vastaukset ruotsiksi tai englanniksi

..

Skype använder inte krypterad videoströmning och är mycket mindre säker för alla involverade. AV1 kan rotera 360 grader, räcka upp handen och signalera om eleven är i form för att delta i undervisningen eller ej.
En surfplatta ger inte samma rörelsefrihet och möjlighet till interaktion som AV1 gör.

..

Skype does not use encrypted streaming and is a lot less secure for everyone involved. AV1 can look around in the classroom, raise its hand and signalise when the user wants to participate or not. A tablet does not give the same freedom of movement and involvement. ....

....

VOIT MYÖS OLLA MEIHIN YHTEYDESSÄ, NIIN AUTAMME!

..

HUR FUNGERAR AV1 I KLASSRUMMET?

..

HOW DOES AV1 WORK IN THE CLASSROOM? ....

....

Sivun yläkulmasta löytyy kieli valikoimat

..

AV1 låter barn och unga med långtidssjukdom, som annars skulle vara bundna till sina hem eller sjukhus, delta i skolan utifrån sina förutsättningar. Med AV1 kan barnet signalera om de vill vara passiva eller aktiva, räcka upp handen eller viska till bänkkamraten. När det är rast är AV1 så pass lätt och bärbar att den gärna kan följa med ut.
Vi har tagit fram informationsmaterial så att föräldrar, lärare och elever som är involverade känner sig säkra med användningen av AV1.

..

AV1 lets the child or young adult at home or in hospital participate in the classroom on their own terms. AV1 signalises when the user is an active or passive listener and can raise their hand and talk or whisper if they want to. When it is time for a break, AV1 can join the classmates outside. We have information material for parents, teachers, and classmates, to be sure everyone involved feels safe in the use of AV1. ....

....

Kiitos ymmärryksestäsi

..

KAN NI HJÄLPA OSS MED ATT INVOLVERA SKOLAN?

..

CAN YOU HELP US GET THE SCHOOL INVOLVED?....

....

- mPro tiimi

..

Ja. Vi har en erfaren och tillmötesgående supportavdelning som alltid är redo att hjälpa till för att hitta den bästa lösningen för er och ert barn. Tveka inte med att kontakta oss!

..

Absolutely! We have an experienced customer success team that is ready to find the best solution for your child. Please contact us and we can help you! ....