....

MAAILMAN ENSIMMÄINENVIRTUAALIMASKOTTI

..

VÄRLDENS FÖRSTA VIRTUELLA MASKOT

..

JACK’S DREAM DAY....

 

....Jackin unelma toteutui – kiitos Iso-Britanniassa pitkäaikaissairaiden lasten parissa työskentelevän WellChild-hyväntekeväisyysjärjestön ja Evertonin jalkapalloseuran, jotka järjestivät Jackille hänen unelmiensa päivän.
Sinunkin organisaatiosi voi auttaa suomalaisia lapsia!

.. Jacks dröm gick i uppfyllelse tack vare WellChild, en brittisk välgörenhetsorganisation som jobbar med att förbättra livet för barn med långtidssjukdomar, och Everton Fotbollsklubb, som båda gjorde en fantastiskt stor insats för att kunna arrangera Jacks drömdag.
Din organisation kan också hjälpa finska barn!

.. Jack’s dream came true thanks to the great work of WellChild, a UK charity working to better the lives of children with long-term diseases, and Everton Football Club, who moved boulders to arrange Jack’s dream day. ....

 
 
 
 

 

....

AV1 ON SUUNNITELTU EDISTÄMÄÄN LASTEN OSALLISTUMISTA

..

AV1 ÄR DESIGNAD FÖR ATT HJÄLPA LÅNGTIDSSJUKA BARN

..

AV1 IS BUILT TO LET CHILDREN PARTICIPATE

....

 

....

Pitkäaikaisesti tai kroonisesti sairastuminen mullistaa arjen. Sairaus voi aiheuttaa pitkiä poissaoloja koulusta ja ystävien parissa vietetystä ajasta ja usein tämä eristäminen voi olla yhtä ikävää kuin itse sairaus.

Tähän tarpeeseen tarjoamme AV1:n.

..

Att bli diagnostiserad med en långvarig eller kronisk sjukdom sätter sina spår i det vardagliga livet. Det kan leda till att man förlorar chansen till en normal skolgång och sitt sociala liv. Ofta kan den sociala isoleringen vara lika smärtsam som sjukdomen i sig.

Det är därför vi erbjuder AV1.

..

Being diagnosed with a long-term or chronic illness puts a dent in your everyday life, and cause you to miss school and time with your friends. Often, the isolation can be as bad as the illness itself.
That is why we created AV1.

....

 
 
 
 

 

....

ELÄMÄ ON MUUTAKIN KUIN KOULUA

..

LIVET ÄR MER ÄN SKOLA

..

LIFE IS MORE THAN JUST SCHOOL

....

 

....

Lapset ovat aina liikkeessä. Sisäänrakennetun 4G:n ansiosta AV1:n käyttö onnistuu missä ja milloin tahansa, ja laitetta on helppo kuljettaa mukana. AV1 on rakennettu kestämään, mutta onnettomuuden varalta tilaukseen kuuluu laajennettu takuu

..

Barn sitter sällan stilla. Med inbyggt 4G kan AV1 användas överallt och när som helst och är lätt att bära med sig. AV1 är byggd för att hålla, men om det skulle ske en olycka så ingår utvidgad garanti som en del av abonnemanget.

..

Children are always on the run. With built-in 4G, AV1 is made to be used whenever, wherever, and is easy to carry along. AV1 is built to last, but if you are unlucky, an extended warranty is part of the subscription.

....

 
 
 
 

 
 
makayla_holding_a_teddy_bear_pyorea.png

....

MAKAYLAN TARINA..MAKAYLAS BERÄTTELSE..MAKAYLAS STORY....

"This is the first time in 8 years that I’ve had hope with Makayla’s education. Hearing the lessons coming from her bedroom I could have cried. We don’t have a normal life, but Robbie has given her some normality."

- Makayla’s Mum

 
1makayla_holding_a_teddy_bear_pyorea.png

....

TÄSSÄ ON BEE ..MÖT ROBOTEN BEE..MEET BEE THE ROBOT....

....

"Tässä on Bee – robotti, joka käy puolestani koulua sairaslomalla ollessani."

.."Möt Bee, roboten som går till skolan i stället för mig när jag är sjuk." .."Meet Bee, the robot that goes to school for me when I'm off sick." ....

- Jade (17)