....Yritys..Företag..Company....

hero.jpg
 

....Päälaitteet: Tietokoneet, tabeletit, puhelimet ..Terminaler:Datorer, surfplattor, telefoner..Terminal Equipment:Computers, Tablets, Phones....

....Meiltä löytyy kaikki. Suuri valikoima kaikkia tietokoneratkaisuja, palvelimia ja mobiililaitteita. ..Vi har allt. Stort sortiment av alla kategorier av datorlösningar, servrar och mobila enheter. ..We have everything. A large assortment with all categories in computer solutions, servers and mobile devices. ....

devices_1024px.jpg
 

....Tulostus..Utskrift..Printing....

....Tulostuspalvelut, joihin kuuluu muun muassa älykkäitä järjestelmiä automaattisen tulostusvärin tilaamiseksi, sekä 3D-tulostusratkaisuja. ..Utskriftslösningar med bland annat smarta system för autobeställning av printerfärg samt 3D utskriftlösningar. ..Printing solutions with i.a. smart systems for automatic ordering of printer ink as well as 3D printing solutions. ....

3D printer-1024px.jpg
 

....Laitehallinta  ..Enhetsadministration..Device Management....

....Me hoidamme kaiken. Meiltä voit myös hankkia järjestelmiä omaan käyttösi. ..Vi hanterar allt. Hos oss kan du också köpa system för eget bruk. ..We handle everything. Through us you can also purchase systems for your own use. ....

 

Logot-laitehallinta-02.png
 

....Konsultointi ja koulutus ..Konsultering och utbildning ..Consultation and Education....

....Konsulttimme ja kouluttajamme voivat auttaa sinua kehittämään ja suunnittelemaan toimivan koulutusohjelman yksiköllesi. ..Våra konsulter och utbildare kan hjälpa till att utveckla och planera ett fungerande utbildningsprogram för din enhet. ..Our consultants and educators can help to develop and plan a functioning education program for your unit. ....

computer-book-1024px.jpg
 

....Rahoituspalvelut ..Finansieringstjänster ..Financial Services....

....Tarjoamme edullista ja joustavaa laitevuokrausta. Dynaaminen järjestelmä, jossa asiakkaalla on täydellinen näkyvyys hankintoihinsa. ..Vi erbjuder förmånlig leasing och flexibel leasing. Ett dynamiskt system där kunden har   full översikt över sina inköp. ..We offer favorable leasing and flexible leasing. A dynamic system where the customer has a complete overview of their purchases. .... 

 

....Yhteistyökumppanit ..Samarbetspartners..Partners....

 
UF_logo_color.jpg
 
GRENKE_LogoR_RGB_72dpi.png
 
 

....Pilvi- ja tallennuspalvelut ..Moln- och lagringstjänster ..Cloud and Storage Services....

....Yrityksen tai koulun oma pilvitallennustila. Dynaaminen ja helppokäyttöinen, ja tietoa voidaan turvallisesti jakaa myös omien seinien ulkopuolelle. Tarjoamme myös palvelinhotelleja asiakkaidemme käyttöön. ..Företagets eller skolans eget moln att spara i. Dynamiskt och enkelt att använda med säker delning av data även utanför de egna väggarna. Vi erbjuder också serverhotell för våra kunder. ..An own cloud for the company or school to save to. Dynamic and easy to use with secure data sharing even outside of your own walls. We also offer server hotels for our customers. .... 

 
 
cloud-1024px.png
 
 
 

....Verkkoratkaisut..Nätlösningar..Online Solutions....

....Infrastruktuuri on tärkeä! Suunnittelemme ja asennamme ammattimaiset ja dynaamiset verkkojärjestelmät. ..Infrastukturen är viktig! Vi designar, planerar och installerar professionella och dynamiska nätverkssystem. ..Infrastructure is important! We design, plan and install professional and dynamic network systems. ....

 
 
network-1024px-circle.jpg
 
 

....AV ja Esitystekniikka..Av- och presentationsteknik..AV and presentation technology....

....Ammattimainen AV-tekniikan suunnittelu ja asennus. ..Professionell planering av AV teknik och installation. ..Professional planning and installation of AV technology. ....

1024_MPro-Installation2018-1.jpg
 

Suomi
Svenska
English